PUR pěna

Co je PUR

Chemik by pravil - Polyuretan, zkráceně PUR je polymer, který se vyrábí polyadicí diizokyanátů a dvoj - nebo vícesytných alkoholů za vzniku karbamátové (uretanové) vazby.
Izokyanáty velmi snadno reagují se všemi sloučeninami, které obsahují aktivní vodík (což je např. voda, alkoholy, fenoly, thioly, aminy, karboxylové kyseliny aj.).

Velmi důležitou částí PUR pěny je vlastní nadouvadlo. Nejčastěji to jsou jednotlivé freony nebo jejich směs, kysličník uhličitý. Někteří výrobci PUR pěn, kteří vyrábí třeba potrubní vedení používají i cyklopentan, který je dosti hořlavý. Problémy hořlavosti při výrobě jsou vyváženy lepšími tepelnými vlastnostmi - hodnotou lambda a lepšími hodnotami stárnutí při tepelném namáhání. Proti hořlavosti je nutno používat inertního prostředí - dusíku. Toto lze však splnit pouze při tovární výrobě.

PUR pěna

PUR pěna, PUR, nástřik PUR, lití PUR

PUR - charakteristika

Gusmer H 2000

Tvrdá polyuretanová PUR pěna představuje svými jedinečnými tepelně izolačními vlastnostmi jedinečnou bezespárovou izolační hmotu, jejíž význam se projevuje v široké sféře současného stavebnictví, především na izolace plochých střešních plášťů zároveň však i na izolace kolmých stěn, nádrží, podlah, potrubních rozvodů atp. Při práci jsou používány složka polyol a složka izokyanát.

Práce probíhají v několika vrstvách, které se aplikují stříkáním v několika vrstvách a to křížově. Naše firma se snaží používat PUR pěny s míchacím poměrem složek 1:1.
Přesný poměr při míchání zaručuje použití speciálního strojního zařízení. Zařízení, které používáme se jmenuje GUSMER H 2000  a je původem z USA. Přesný poměr obou složek je základem kvalitní PUR pěny.

polyuretan pur, PUR pěna, PUR izolace, nástřik PUR, lití PUR, PUR pěna

PUR pěnaU Katovny 58, 412 01 Litoměřice, tel: 416 735 696 email: fase@fase-sro.cz | pur pěna
Nezávazná kalkulace nástřik pěny pur

Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

odkazy: Webhosting
podlahové krytiny